WYSZUKIWARKA PROJEKTU

Domy małe

poniżej 130 m2

Domy średnie

od 130 do 185 m2

Domy duże

powyżej 185 m 2

Ilość kondygnacji:

Garaż:

Ilość sypialni:

SZUKAJ
Adaptacja

Zawartość projektu.

Każda zamówiona dokumentacja (projekt gotowy) to cztery egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych oraz informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Nasze projekty są opracowywane w budowlano-wykonawczym standardzie uszczegółowienia, pozwalającym na precyzyjne i kompletne przedstawienie zastosowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych, dzięki czemu zapewniają prawidłowy i bezproblemowy proces realizacji inwestycji oraz gwarantują efekt końcowy zgodny z prezentowanym na materiałach promocyjnych.
Poza typowymi instalacjami technicznymi (wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową, elektrycznymi), każda dokumentacja zawiera również projekt instalacji solarnej oraz wentylacji mechanicznej z rekuperacją w standardzie.

 

Dostosowanie do warunków lokalnych.

Aby projekt gotowy (architektoniczno-budowlany) stał się projektem budowlanym, czyli wymaganym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę, konieczne jest dokonanie adaptacji, czyli dostosowanie do lokalnych uwarunkowań:

- formalno-prawnych (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku – decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunków dostawy mediów),

- środowiskowych (warunków gruntowo-wodnych, strefy klimatycznej),

- indywidualnych wytycznych Inwestora.

 

Adaptacji dokonuje architekt, posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane, poprzez:

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu,

- sprawdzenie, a w przypadku konieczności zmian - dostosowanie konstrukcji fundamentów czy więźby dachowej do warunków lokalnych,

- wprowadzenie zmian i indywidualnych wytycznych Inwestora.

 

Architekt adaptujący często też podejmuje się w imieniu Klienta uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń oraz zlecenia wymaganych opracowań dodatkowych, jak np. mapa do celów projektowych czy opinia geotechniczna.

 

Zakres dopuszczalnych zmian.

W trosce o bezpieczeństwo i zadowolenie naszych Klientów, dopuszczamy jedynie modyfikacje realne do wykonania i nie wpływające negatywnie na podstawowe parametry techniczne, estetyczne i użytkowe. Standardowy zakres dopuszczalnych zmian to:

- dostosowanie sposobu posadowienia budynku do lokalnych uwarunkowań gruntowo-wodnych i klimatycznych (głębokości przemarzania);

- dostosowanie konstrukcji budynku do lokalnych uwarunkowań klimatycznych (obciążenia śniegiem i wiatrem);

- dostosowanie instalacji wewnętrznych do warunków technicznych dostawy mediów;

- podpiwniczenie całości lub fragmentu budynku;

- modyfikacja obrysu zewnętrznego budynku, przy zachowaniu wymiarów rozpiętości konstrukcyjnych;

- modyfikacja materiałów konstrukcyjnych, izolacyjnych i wykończeniowych, przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych;

- modyfikacja instalacji wewnętrznych i źródła ciepła, przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych;

- modyfikacja lokalizacji ścian działowych i wewnętrznych otworów drzwiowych, przy zachowaniu nośności elementów konstrukcyjnych budynku;

W przypadku chęci wprowadzenia zmian innych niż opisane powyżej prosimy o kontakt.

 

Projekt aranżacji wnętrz.

Projekt aranżacji i wystroju wnętrz jest dopełnieniem projektu architektoniczno-budowlanego. Określa stylistykę, układ przestrzenny oraz sposób funkcjonowania wnętrza budynku. Zawiera komplet precyzyjnych informacji opisujących aranżację pomieszczeń, ukształtowanie, kolorystykę i technologię wykonania posadzek, sufitów oraz ścian, jak również szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i elementów stałego wyposażenia.

Do każdego projektu budynku przygotowaliśmy kilka wariantów projektu aranżacji wnętrz – dając możliwość swobodnego dopasowania do własnych preferencji. Każda z przygotowanych opcji posiada odmienną stylistykę i prezentuje indywidualne podejście do sztuki projektowania i organizowania przestrzeni.

Projekt aranżacji i wystroju wnętrz jest oferowany standardowo w ilości czterech egzemplarzy i zawiera pakiet informacji niezbędnych do zrealizowania prac wykończeniowych w sposób zgodny z pokazanym na materiałach promocyjnych.

 

Kosztorys inwestorski.

Kosztorys inwestorski jest opracowaniem określającym szacunkowe wartości robót budowlanych dla realizacji budynku w „stanie deweloperskim”, tzn. przygotowanym do ostatecznych prac wykończeniowych, określonych w projekcie aranżacji wnętrz, jak np. malowanie, montaż okładzin ściennych, podłogowych, sufitów podwieszonych, drzwi wewnętrznych czy mebli stałych. Zakres dokumentu uwzględnia m.in. wykonanie wszystkich zaprojektowanych instalacji i energooszczędnych rozwiązań technologicznych w standardzie opisanym w materiałach promocyjnych.

Podstawą do sporządzenia kosztorysu jest dokumentacja projektowa i wartości poszczególnych elementów, określone na podstawie cenników Sekocenbud. Kosztorys inwestorski, zawierający przedmiary robót, kosztorys uproszczony, zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu oraz tabelę elementów scalonych jest oferowany standardowo w ilości czterech egzemplarzy.

 

Proces zamówienia.

Projekt, wraz ze wszystkimi dodatkami można zamówić korzystając z przycisku „złóż zamówienie” na stronie produktowej, po samodzielnym skonfigurowaniu lub wybraniu konkretnego modelu z katalogu. W formularzu zamówienia należy wybrać dodatki, podać sposób obioru i formę płatności oraz wypełnić inne wymagane rubryki. 

Zamówienie zostanie potwierdzone przez pracownika w ciągu 2 dni roboczych na podany adres e-mail. Czas realizacji zamówienia od momentu potwierdzenia wynosi 2-4 dni robocze. W przypadku nowych projektów okres ten może być dłuższy – zgodnie z informacjami zawartymi na stronach produktowych.

Rozumiem

Nasz serwis zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron www. Ciasteczka używane są do zapisywania informacji do celów reklamowych i funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, odwiedzających go wielokrotnie.

Każdy użytkownik może sam decydować o tym, w jaki sposób cookies są zapisywane na jego komputerze. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera) pozwalają na zapisywanie cookies ze strony www.indea.pl

www.facebook.com/pl.indea